Yritykset ja yhteisöt

Palvelumme yrityksille ja yhteisöille

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on toimintaa, jossa muotoilua ja sen menetelmiä hyödynnetään osana palveluiden kehittämistä ja johtamista. Muotoilun roolina on antaa silmin havaittava ja käsin kosketeltava muoto ja merkitys palvelutuotteille ja niihin liittyvälle ympäristölle yrityksen tai organisaation toimintastrategian mukaisesti.

Tarjoamme palvelumuotoiluneuvontaa ja -koulutusta.

Palvelumuotoiluneuvonnan päämääränä on käydä läpi yrityksen tai organisaation palveluita ja löytää niistä asiakasnäkökulmasta  kehittämistä vaativia kohtia ja myös toimivia ratkaisuja, joita ei ole syytä muuttaa.

Palvelumuotoiluneuvontamme on tarkoitettu tueksi yrityksille ja organisaatioille, jotka kehittävät itse omia palveluitaan. Neuvonnan tavoite on selkeyttää palveluiden inhimillistä luonnetta ja tukea niiden kehittämistä.

Palvelumuotoilukoulutuksessa käymme läpi palvelumuotoilun lähtökohdat, keskeiset menetelmät ja toiminnalliset tavoitteet.

Palvelumuotoiluneuvontamme hinta 1300€/työpäivä + alv 24% sekä mahdolliset matka ja materiaalikulut.

Palvelumuotoilukoulutuksen, jossa käydään tiiviisti läpi palvelumuotoilun perusteet puolessa työpäivässä maksaa 650€ + alv 24% sekä mahdolliset matka ja materiaalikulut. Palvelumuotoilukoulutuksen laajempi kahden työpäivän koulutus (max. 15 hlö), jossa harjoitellaan myös menetelmien käyttöä maksaa 2000€ + alv 24% sekä mahdolliset matka ja materiaalikulut.

Sokraattinen dialogi ryhmässä

Sokraattinen dialogi ryhmässä soveltuu oppilaitoksiin, työyhteisöihin,  yhdistyksiin tai muihin organisaatioihin, jotka haluavat syventyä yhdessä pohtimaan oman toiminnan kannalta keskeiseksi noussutta teemaa, joka voi olla ajankohtainen ongelma tai halu kehittyä ryhmänä ja ryhmässä.

Filosofi Sokrateen mukaan nimetyssä dialogissa syvennytään teemaan osallistujien oman kokemuksen  kautta. Kokemuksesta kumpuava hiljainen tieto filosofisessa keskustelussa syventää ymmärrystä aiheesta ja avaa samalla myös uusia näkökulmia. Kysymys on yhdessä ajattelusta, ihmettelystä ja näkemysten vaihdosta: keskeistä ovat empatia ja vuorovaikutustaitojen sekä kuuntelemisen ja keskustelemisen taitojen kehittäminen.

Sokraattisen dialogin hyvä osallistujamäärä on 4-8 hlö ja kesto 2h – 6h. Sokraattisen dialogin ohjauksen hinta on 200-600€ + alv 24% sekä mahdolliset matka ja materiaalikulut.

Tasa-arvo ja yhdenmukaisuus -suunnitelma

Tiesitkö, että yrityksissä ja organisaatioissa pitää olla suunnitelma siitä, kuinka sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenmukaisuus toteutuvat käytännön työelämässä? Haluamme auttaa yritystäsi tai organisaatiotasi vaadittavien suunnitelmien toteuttamisessa. Suunnitelmien pitää olla työyhteisön erityispiirteet huomioiva ja sen takana pitää olla koko työyhteisön tuki. Hyvin laadittu suunnitelma jo itsessään ehkäisee ennalta vaikeitakin tasa-arvo- tai yhdenvertaisuuteen liittyviä pulmia.

Tarjoamme suunnitelmien avuksi alkuun konsultoivaa kahden (2-3) tunnin luennon ja keskustelutilaisuuden hintaan 650€ + alv 24% ja matkat. Hintaan sisältyy myös organisaatiokohtainen arvio koko tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisesta.

Ota rohkeasti yhteyttä ajankohtaisessa työyhteisön hyvinvoinnin avainkysymyksessä. Asiantuntijanamme toimii VTT Hanna Vilkka (040 5839232 tai hannavilkka@mac.com).

 

Henkinen työhyvinvointi

Tuottavan työn edellytys on henkinen hyvinvointi. 

Henkinen työhyvinvointi on meille jokaiselle haaste työelämässä. Työ voi olla paineista mutta sen ei tarvitse uuvuttaa. Henkisen työhyvinvoinnin kysymykset ovat osa työyhteisön arkea.

Tuemme yritysten ja yhteisöjen Human Resource -toimintoja seuraavasti:

Tiedä!

 • Julkilausutut arvot ja henkinen työhyvinvointi
  Arvojen merkitys sitouttajana, asiakas- ja sidosryhmälupauksena, laatukysymyksenä sekä eri henkilöstöryhmien yhdistäjänä
 • Henkinen työhyvinvointi terveyskysymyksenä
  Henkinen hyvinvointi ja somaattinen sairastelu kulkevat käsi kädessä. Parasta somaattisten sairauksien ennaltaehkäisyä on tukea työssä jaksamista. Työterveyshuollolla on tässä tärkeä rooli, joka pitää vain aktivoida.
 • Henkinen työhyvinvointi tuottavuuskysymyksenä
  Henkinen hyvinvointi merkitsee kykyä venyttää jaksamistaan. Hyvinvoiva ihminen toimii itseohjautuvammin.
 • Henkisen työhyvinvoinnin tekijät
  Ihmisen hyvinvointi on mielen, kehon ja toimintaympäristön kokonaisuus, joista jokaisen hoitaminen on tarpeen, mutta jotka osin myös kompensoivat toisiaan.

350€ 2h/teema

Tutki!

 • Strateginen henkilöstövoimavarojen johtaminen
  Management – leadership -tasapainon tutkiminen suhteessa asetettuihin päämääriin.
 • Henkisen työsuojelun tila
  Henkisen työsuojelun tilan testaaminen, arviointi (työterveyslaitoksen kriteerit) sekä jatkotoimet.
 • Kommunikaatioväylät ja henkinen työhyvinvointi
  Arkiviestinnän moniulotteisuuden tunnistaminen voimavarana. Kriisiviestinnän harjoittelu.
 • Design for All -analyysi – työn fyysiset ja henkiset puitteet kuntoon
  Toimintaympäristön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden analysoiminen DfA-kriteerein asiakas-, työntekijä- ja johtamisnäkökulmasta.
 • Henkinen hyvinvointi innovaatiorajapintana
  Henkinen hyvinvointi näkyy kykynä venyä ja joustaa haasteiden edessä: Innovaatiokyvykkyyden arviointi suhteessa henkiseen työkykyyn.

1300€/työpäivä/teema

Taida!

 • Henkisen hyvinvoinnin tunnistaminen
  Henkinen hyvinvointi on eri asia kuin tunnelma tai mieliala. Kuinka tunnistaa henkinen hyvinvointi ja ylläpitää sitä?
 • Vaiettu voimavara: mielenterveys
  Kuinka havaita ajoissa työn ja työyhteisön mielenterveyttä ylläpitävä puoli?
 • Kommunikaatio haltuun
  Yksilölliset kommunikaatiotavat ovat rikkaus ei uhka, mutta kuinka tulla toimeen erilaisen kanssa?
 • Tervetuloa (sairaus)lomalta takaisin
  Millaisen vastaan oton toipilas saa ja ansaitsee? Työ on myös usein paras kuntouttaja.
 • Arvot ansaitaan!
  Arvot voivat olla olemassa vain, jos niitä seurataan ja ylläpidetään. Näin arvot myös sisäistetään: arjessa.

750€ 2h/teema (Koulutustapahtuma sisältää kouluttajaparin ja vuorovaikutteisen monimedia esityksen.)

Hinnat sitoumuksetta ja niihin lisätään alv 24% ja matkakustannukset.

Miten liikkeelle?

Ota yhteyttä ja kerro toiveesi, miten voimme palvella henkisen työhyvinvoinnin hyväksi työyhteisössänne.

Tiedä! -teemat sopivat työyhteisön kehittämispäivien yhteyteen.
Tutki! -teemat soveltuvat kokonaisvaltaisen toiminnan kehittämisen yhteyteen.
Taida! -teemat toimivat hyvin viihteellisempien tapahtumien vakavana asiana. Taida! -teemoja vetää aina kaksi henkilöä.

 

Kaikki hinnat sitoumuksetta.